Глосарій Авторів (Частина Три)


Знайдіть визначення від Q до Z...

~~~~~~~~~~~ Q ~~~~~~~~~~~

Питання -

Лист, написаний автором, що питає редактора, якщо вона цікавиться частиною на певній темі. Це не те ж саме як лист покриття. Питання вводить ідею, змальовує у загальних рисах Ваші кваліфікації для того, щоб писати це, і перераховує Ваші раніше видані частини.